fbpx

Mikor érdemes elkezdeni egy idegen nyelv tanulását?

A kutatók régóta vizsgálják, mikor érdemes elkezdeni egy idegen nyelv elsajátítását. Születésünkkor egy korlátlan fonetikai lehetőségek tárháza áll rendelkezésünkre, melynek segítségével bármelyik nyelvet képesek vagyunk megtanulni. Ez azt jelenti, hogy egy csecsemő a világ bármely nyelvét képes lenne megtanulni nehézségek nélkül, a környezetében élő emberek kommunikációja dönti el, milyen anyanyelvű lesz a későbbiekben. A kisgyermek még képes bármilyen nyelv tökéletes fonológiai elsajátítására. Ez az agy fejlődésével van összefüggésben. A két agyféltekét összekötő kéreg még nem szilárd, az információ akadály nélkül jut el egyik féltekéből a másikba. Ezért van az, hogy a gyermekek nem a részletekre koncentrálnak, hanem az egészet globálisan látják. Ez az úgynevezett varázsablak tárva nyitva várja a sok újdonságot.

Minél korábban kezdi el a gyermek egy idegen nyelv játékos ismeretét, annál látványosabb és hosszabb távú tudásra tesz szert. A korai ismerkedés egy másik nyelvvel jelentős fejlesztő szerepet tölt be és megalapozza a későbbi tudatos tanulást. Négyéves korára egy átlagos gyerek kétezer alapszót sajátít el erőfeszítés nélkül. Az anyanyelv elsajátítása mindenkinek természetes, és észrevétlenül megy végbe. A szülők minél többet, minél változatosabban beszélnek gyermekükhöz, ezzel ösztönzik őket, a gyakoribb kommunikációra, így tudattalanul is tanítják őket.

A gyerekek 4-5 éves korban a legfogékonyabbak, ilyenkor érdemes elkezdeni egy idegen nyelv megismerését. Mire iskolába megy a gyermek, 6-7 éves kora körül, a korlátlan fonetikai lehetőségek korlátozódnak. Az agy két féltekét összekötő kéreg kezd megszilárdulni, a kis varázsablak kezd bezárulni.

10-12 éves kor körül a két féltekét összekötő kéreg teljesen megszilárdul, a varázsablak bezárul. Amennyiben eddig nem ér valakit megfelelő nyelvi inger, soha nem fogja életkorának megfelelő szinten birtokolni a nyelvet. Soha nem késő elkezdeni egy idegen nyelvet elsajátítani, de minél később kezdjük el, annál több időbe és energiába kerül.

Hogyan tanuljon gyermekem angol nyelvet?

Módszerünk lényege, hogy nem a klasszikus értelemben vett tanulás, tanítás folyik nálunk. Életből vett szituációkon, helyzeteken keresztül játékosan sajátítják el a gyerekek az alapszavakat és kifejezéseket. Ahogy az anyanyelvüket tanulták, természetes számukra, hogy a tanító néni csak angolul kommunikál velük, és mivel számukra ez egy jó játék, ők is részt akarnak venni, ezért nagyon hamar megpróbálják használni az idegen nyelvet.

A tanulás alapja a motiváció, és a gyerekek fő motivációja a kommunikáció. El akarják mesélni mi történt velük, mit éreznek, mit gondolnak. Így a gyerekek nem tanulnak, hanem eljátszák az új nyelv használatához szükséges szavakat és a kifejezéseket. A gyerekek nem azt csinálják amit megtanultak, hanem épp ellenkezőleg, megtanulja azt, amit csinál. Nem tudatosan sajátítják el az idegen nyelv nyelvtani rendszerét és szabályait. Amit felnőttkorban sok gyakorlással, magolással ér el az ember, gyermekkorban természetes, könnyű és szinte magától értődő.

Sok ember számára a tanulás szó együtt jár a tankönyv és szótár használattal is. A Kiddiwink nyelviskolában a gyermekek sok szemléltető eszközön keresztül, rengeteg játék, mondóka és dal segítségével játékosan ismerkednek az angol nyelvvel. A gyermekeknek életkori sajátosságaik miatt a mozgás is lételemük, ezért a foglalkozások alatt nem egyhelyben kell ülniük, hanem sok mozgással tesszük foglalkozásainkat még érdekesebbé.

Singleton: „Azok, akik gyermekkorukban kezdték el egy idegen nyelv tanulását, hosszabb távon magasabb szintet érnek el ebben, mint akik később kezdték el. Erre vonatkozóan sok bizonyíték van, s nincs ellenbizonyíték.”

Hogyan tudom otthon segíteni gyermekem nyelvtanulását?

Amennyiben nem anyanyelvi szinten beszéli a szülő az idegen nyelvet, nem érdemes gyakorolni, ’kikérdezni’ a gyermeket. A gyermekek könnyen tanulnak, tökéletesen tudják utánozni a kiejtést, és játszva megtanulják a másik nyelv szabályai szerinti gondolkodás- és kifejezésmódot. Ehhez éppen elegendő a foglakozásokon való részvétel, nincs szükség otthoni gyakorlásra.

Eredeti angol nyelvű CD-k, mesekazetták, videók és DVD-k nézésével, együtt hallgatásával segítheti gyermekét. Érdemes a napi – vagy heti rendbe beépíteni ezeket a közös ’tanulásokat’, hiszen a gyermekek a rendszerességet szeretik, és a nyelvtanulás egyik alapfeltétele is a rendszeresség. Nagyon fontos viszont, hogy ne fordítsunk! Ha úgy érzi, gyermeke nem ért valamit, ne fordítsa azt le számára. Adjon neki időt, hogy önmaga értse meg a saját tempójában. Így meg lesz az ’aha élmény’ és további motivációt kap a folytatásra.

A fordítás egy magasabb szintű tudást igényel. Ha már a kezdetektől fordítunk, eleve lekorlátozzuk gyermekünk tudását. Az angol nyelvben sok olyan kifejezés és igeidő van, melynek nincs magyar megfelelője. Amennyiben nem tanul meg a gyermek angolul gondolkodni ,nem tudja megérteni majd a magasabb szintű nyelvet, és sosem lesz használható nyelvtudása. A fordításos módszer  nem a leghatékonyabb nyelvtanulás.  Erre bizonyíték az a generáció, amelyik ’fordításos’ módszerrel tanulta az orosz nyelvet.

Nem megterhelő-e gyermekem számára az angol nyelvtanulás?

A kisgyermek minden nap új dolgokkal találkozik, minden nap egy új lehetőség számára, hogy bővítse tudását. Egy séta alkalmával, mesekönyv nézegetése közben, zenét hallgatva mind – mind sok új és érdekes élménnyel gazdagodik. Egy gyermeket nem lehet túlterhelni, ha a tevékenység a korosztályának megfelelő szinten zajlik.  Amennyiben a foglakozás játékos, barátságos és a gyermek jól érzi magát, természetessé válik számára a nyelvi váltás.

Honnan tudom, hogy nem kidobott pénz a tanfolyam díja?

Teljesen jogos a kérdés, hiszen egy nyelvet nem lehet megtanulni, megtanítani egy-két hónap alatt. Itt hosszú hónapok munkájára van szükség. Nekünk nagyon fontos, hogy a gyermekük angol fejlődéséről folyamatos tájékoztatást adjunk, de a legfontosabb cél, hogy a szakaszosan elért tudást igény szerint a különböző szintű nyelvvizsgákkal bizonyítsuk. Iskolánk tananyaga úgy van felépítve, hogy a játékosság figyelembevételével mindig megcélzunk egy Cambridge-i gyereknyelvvizsgát, amire készül a csoport. Aztán a tanév végén, aki szeretné, megmérettetheti  a tudását. Ez azért nagyon kedvelt, mert egyrészt különösebb tét nélkül vizsgarutint szereznek a gyerekek az évek alatt, másrészt a szülőknek is remek visszajelzés, hogy éppen hol tart az angol tudásában gyermeke.

Mettől meddig tart a tanfolyam és milyen szünetek vannak?

Tanfolyamaink szeptemberben kezdődnek és júniusban fejeződnek be, párhuzamosan az iskolai oktatással. Viszont nálunk nincs az oktatásunkban őszi illetve tavaszi szünet, mint az iskolákban. Egyedül a téli szünetet tartjuk meg mi is. Az esetlegesen szombatra került ledolgozandó munkanapokon nyelviskolánkban nincs oktatás.